Ali ESER
Özel İdare Müdürü

 
 İlçemizde   Özel İdare Müdürlüğü 1988 tarihinde kurulmuş olup,  Hükümet Konağının GİRİŞKatında hizmet vermektedir.
4. İlçe Özel İdarenin Yaptığı Hizmetler:
1-      Personel maaşı ile Köy ve Mahalle Muhtar maaşlarını tanzim edip, ödemesini yapmak,
2-     İlçe Özel İdarenin mali ve idari işlerini yürütmek,  saymanlığını yapmak, gelirlerini zamanında tahsil etmek.
3-     İl Özel İdaresi  Genel Sekreterliği tarafından İlçemize ödeneği tahsis edilen ilköğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, büyük ve küçük onarım bedellerini ödenekleri dahilinde ödemek.
4-     Aylık ödeme evrakları ile aylık muhasebe işlemleri ile ilgili dosyaları her ayın sonunda İl Özel İdaresine göndermek.
5-     Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ve çakıl ocaklarının ruhsat taleplerini almak ve işlemlerini yürütmek.
6-      Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında İlçeye tahsis edilen ödenekleri yerinde ve zamanında kullanmak.
7-     Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 6.  Mali Yapısı 
 6.1. Gelirleri:
      6.1.1) İl Özel İdaresi bütçesinden gönderilen ödenekler ve nakitler.
      6.1.2) Mülkiyeti Özel İdareye ait taşınmaz mal kira gelirleri
 6.2. Giderleri :
    İl Özel İdare Bütçesi Merkez ve İlçelerin tamamını kapsayacak şekilde hazırlandığı ve İl bütçesinden gönderilenödeneklerle giderlerin karşılandığı,
        6.2.1- İlçe personeli özlük ve idarenin elektrik, su, telefon, yakacak ve v.b. giderleri,
        6.2.2- Muhtar ödenekleri,
       6.2.3-Bina Ruhsatlarının Verilmesi ile Lojman Harcamaları
7.Personel Durumu                 :

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ: 1

İşçi:    1

İLETİŞİM

TELEFON 0 426 6112257
FAX 0 426 6112439
 
FOTOĞRAF GALERİSİ