T.C.
ADAKLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :

 

14/08/2015

Konu :

Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı

 

ADAKLI İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ
GÜZERGAHI KARARI

1- AMAÇ :

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına İlişkin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde, bu Kanun kapsamında Adaklı ilçesinde olması muhtemel toplantılar ve gösteri yürüyüşlerinin nerelerde yapılacağının tespitidir.
2-KANUNUN VE YÖNETMİL 22. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ÇALIŞMALAR:
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6529 sayılı Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasında sayılan sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde gurubu bulunan siyası partilerin ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği belediye başkanlarını, ençok üyeye sahip üç sendikanın, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının ilçe temsilcilerinin görüşlerinin alınması amacıyla 07.08.2015 tarih ve 613 sayılı yazımızla Adaklı Belediye Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı, Halkın Demokrat Partisi İlçe Başkanlığı ve Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği, Eğitim Birsen ve Memursen ilçe Temsilciliği görüşleri alınmak üzere 12.08.2015 tarihinde toplantıya davet edilmiştir.
14.08.2015 tarihinde yapılan toplantıda alınan görüşler ile Kanunun 22. maddesinde getirilen kısıtlamalar da dikkate alınmak suretiyle yapılan değerlendirme sonucunda gereği düşünüldü.
3- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ GÜZERGAHLARI :
3.1 : YÜRÜYÜŞ İÇİN TOPLANMA ALANI :
Cumhuriyet Caddesi Atatürk Parkı önünde başlayarak eski Belediye binasının önünde bulunan alan belirlenmiştir.
3.2 : YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI :
Yürüyüş için belirlenen toplanma alanı olan Cumhuriyet Caddesi Atatürk Parkında eski belediye binasının önünde bulunan alan aynı zamanda dağılma alanıdır.
3.3 : YÜRÜYÜŞ İÇİN ALTERNATİF TOPLANMA ALANI :
İlçe merkezinde tek cadde olması nedeniyle 3.2 gösterilen alan olarak belirlenmiştir.
3.4 : ALTERNATİF YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI :
Yürüyüş için belirlenen toplanma alanı olan Cumhuriyet Caddesi Atatürk Parkında başlar eski belediye binasının önünde bulunan alanda sonlandırılma ve bu alan aynı zamanda dağılma alanıdır.
4- AÇIK HAVA TOPLANTI ALANLARI:
4.1 : AÇIK HAVA TOPLANTILARI ALANI :
Cumhuriyet Caddesi Atatürk Parkı ve Belediye binasının bulunduğu alan önü açık hava toplantılarının yapılacağı yer olarak belirlenmiştir.
4.2 : AÇIK HAVA TOPLANTILARI ALTERNATİF ALANI :
İlçe merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası ile Atatürk parkı önünde bulunan alan açık hava toplantılarının yapılacağı yer olarak belirlenmiştir.
2911 sayılı Kanunun 6529 sayılı Kanunla değişik 22. maddesi birinci fıkrasına uymak kaydıyla karar verilmiştir.
5- YÜRÜTME :
Bu kararı Adaklı Kaymakamı yürütür.
6- YÜRÜRLÜK :
Bu karar 2911 sayılı Kanunun 6. maddesi Yönetmeliğin 22. maddesine göre ilanından itibaren onbeş gün içerisinde yürürlüğe girerer.

 

 
 

 

Zafer YİĞİT Zeki IŞIK Ömer Faruk OKATAN

Kaymakam Belediye Başkanı İlçe Emniyet Amiri


 

Mehmet Sait ÇETİNDAĞ Sait GÜVENÇ Adnan YAMAN

AKP İlçe Başkanı HDP İlçe Başkanı Eğitim Birsen Temsilcisi


 

Hüseyin IŞIK Mehmet AKPINAR

Memur Sen Temsilcisi Türk Eğitim Sen Temsilcisi
 

 

FOTOĞRAF GALERİSİ