BİNGÖL ADAKLI (96 Konut)
TOPLU KONUT UYGULAMASI
BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bingöl Adaklı Projesi kapsamında inşa ettirilecek;
 
2+1 nitelikli 78 adet, brüt    85m2
3+1 nitelikli 18 adet, brüt  128m2
 
Konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Bingöl/Adaklı Şubesi aracılığı ile başvurular
kabul edilecektir.
 
Proje Adı : Bingöl Adaklı Toplu Konut Projesi
Satıcı                         : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( İdare)
Adres                        : Bilkent Plaza B1 Blok,06800,Bilkent Ankara
İletişim İnternet       : www.toki.gov.tr
İletişim Telefon        :4448654
Başvuru yapılacak Banka Şubesi :T.C. Ziraat Bankası Bingöl/Adaklı Şubesi
Başvuru alınacak konut tipleri     : 2+1 , 3+1
Başvuru Bedeli 2+1                        : 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1                        :1.000.-TL
 
Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;
 
 1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve  Yetimlerinin”  ,  15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında
 
 1. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında
 2. 3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında
 1. Kategori olan “Diğer alıcı adayları” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacaktır.
 
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında 03 Mayıs 2019 tarihinde “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.
 
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura  yeri  ve saati  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
 
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması  durumunda,  başvuruda  bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
 
 
 
 
 
 
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
 
 1. 2+1 nitelikli konutlar için;
 
 • %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,
 
 • %20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 2-
      2.3+1 nitelikli konutlar için;
 • %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,
 
 • %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
 
2+1 Konutlar  için;  Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her  yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.
 
3+1 Konutlar  için;  Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her  yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.
 
   İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
 
TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en  kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
 
 
 
TAHMİNİ ORTALAMA YAKLAŞIK KONUT FİYAT ve (m²) BİLGİLERİ
 
 
 
KONUT TİPİ
 
 
 
KONUT ADEDİ
 
 
 
Brüt m2
 
 
Tahmini Satış Fiyatı (TL)
 
 
 
Başvuru Bedeli
 
 
 
Peşinat Oranı (%)
Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)
 
Taksit Sayısı
Ortalama Taksit Tutarı
(Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutar)
 
(Ay)
 
(TL)
 
 
2+1
 
 
78
 
 
 
161.500
 
 
500
 
12%
 
18.880
 
180
 
790
20%
31.800
240
538
 
 
3+1
 
 
18
 
 
 
243.200
 
 
1.000
 
10%
 
23.320
 
120
 
1.824
20%
47.640
180
1.081
Konutların, adet, m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak olup ilan edilenler tahmini bilgilerdir.
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
 
 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile  ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, (3+1 Konut tipi hariç)
 3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ,  bahçe, köy  evi ve işyeri hariç) olmaması,
 5. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL  olması  gerekmektedir  (Başvuru  sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam  hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)
 6. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki  çocukları  adına  yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
 7. Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;
 • 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;
 • 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.
 
BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ :
Başvuruların kabul edileceği yer: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin  Bingöl/Adaklı  temerküz şube.
 
Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı (T.C No.su bulunan) ile birlikte;
Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.
 
Ayrıca,
 • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
 • Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 • Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
 
Başvuru Formu,
 • Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
 • Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
 
 
 
 
 
 
Başvuru işlemleri sırasında;
 • 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
 • 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.
(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 
KURA ÇEKİLİŞİ :
 
Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda;  Banka ve İdare yetkilileri denetiminde  03 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 
 1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar ( 2+1 konut için 8 adet, 3+1 konut için 2 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
 
 1. “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar ( 2+1 konut için 4 adet, 3+1 konut için 1 adet)   kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak   sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
 
 1. Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar ( 2+1 konut için 19 adet, 3+1 konut için  4 adet) kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
 
 1. Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
 
 
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
 
 1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bingöl/Adaklı temerküz Şubeden geri alabilecektir.
 
 1. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra  İdare’ce  belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
 
SÖZLEŞME İMZALANMASI:
 
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin Adaklı şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
 
Sözleşme imzalama aşamasında;
 1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden  adrese dayalı kayıt  sistemine göre alınacak olan Bingöl  il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)
 
 
 
 
 
 
 1. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)
 
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde  ibraz  ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
 
CAYMA;
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 
KDV ÖDEMESİ;
Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında  KDV  konut alıcılarından tahsil edilir.
 
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
 
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını  borçları  bitene kadar devredemeyeceklerdir.
 
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
 
3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.
 
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
 
 
 
 
AYRINTILI BİLGİ İÇİN:TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı:444 86 54