SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BAŞVURULAR (3294 SAYILI KANUNA GÖRE)

BAŞVURU KOŞULLARI:

Fakru zaruret içindebulunan ve 3294 Sayılı Kanunla kurulup, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan (2022 Sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardımda bulunmak.

 • Eğitim - Öğretimimkanı sağlamak ve topluma faydalı birey haline getirmekiçin onlara yardımda bulunulmaktadır.
 • Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle gelir adaletine bir şekilde tevzi edilmesini sağlamaya çalışarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
 • Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısmı bu Kanun kapsamındadır.

  GEREKLİ BELGELER:
  1- Muhtarlardan ikametgah
  2- Muhtarlardan Nüfus Cüzdan sureti
  3- Muhtardan muhtaçlık belgesi
  4- Muhtardan tahkikat formu
  5- 60 yaşın altındaki kişilerden sakatlığını belirtir çalışamaz sağlık kurulu raporu
  6- Hasta olan kişilerden rahatsızlığını belirtir sağlık kurulu raporu
  7- Mal Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Belediye Emlak Vergi Dairesi, Tapu Sicil Müdürlüğü, SSK., Bağ- Kur, Emekli ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden tahkikat yazıları
  8- Yerel Tahkikat raporu (Vakıf Başkanlığınca yaptırılan)
  YAPILAN YARDIM ÇEŞİTLERİ:
  1-Maddi Yardım
  2-Sağlık Yardımı
  3- Erzak Yardımı
  4-Yakacak Yardımı
  5-Eğitim Yardımı
  6-Diğer Yardımlar

MÜRACAATLAR BİZZAT ADAKLI SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFINA YAPILACAKTIR.

FOTOĞRAF GALERİSİ